DÁKINÍ centrum rozšířeného vědomí


Můžete se zde věnovat józe, meditacím, kurzům Taiči, sebevzdělávacím seminářům a mnohým dalším činnostem, které si kladou za cíl rozvoj ducha a posílení těla. Svůj čas můžete strávit v příjemném a energeticky vyváženém prostředí dvou center v Olomouci a Prostějově. Nabízím Vám tyto oblasti, ve kterých se můžeme společně potkat a věnovat se Vašemu růstu:
Víkendy a dovolená s jógou


MADEIRA PLNÁ ENERGIE

- jóga, uchvacující příroda a meditace 10.5.- 18.5. 2019
Vydejte se s námi do zelené zahrady (tak trochu) ztracené v Atlantiku.
Více informací


Jóga v divadle na Šantovce Olomouc

Divadlo na Šantovce je komorním divadlem, které poskytuje svým hostům různorodé zážitky. Odehrávají se v něm nejen divadelní představení- Divadlo na Šantovce již opakovaně poskytlo zázemí mnohým aktivitám duchovního směru jako je Kreslení mandal, večer se zvukem Tibetských mís nebo koncert známého Maoka s jeho snivou až lehce mystickou hudbou doprovázející posluchače až k hlubinám stvoření. V počátku roku 2019 vznikla myšlenka spolupráce Divadla na Šantovce také s centrem Dákiní.
Více informací


Mnozí z nás vnímají dobu, ve které se pohybujeme, nejen jako mnohdy náročnou, ale také v jistém ohledu vzrušující. Je krásné i náročné zároveň být v procesu změn, které se každému z nás dějí. Abychom byli schopni ustát tolik výrazných událostí a mnohdy nečekaných změn alespoň z části s vírou a nadějí, je jistě příjemné, když se nám dostává podpory přátel. Často už samotné pobývání v přítomnosti podobně smýšlejících lidí bývá naplněné léčivou silou. Přijala jsem tedy myšlenku nechat vzniknout místu, jež by nás mohlo spojovat, místo vzájemného sdílení a motivace růstu.

A tak o prázdninách symbolického roku 2012 začal v centru historické Olomouce vznikat prostor, který jsem si dovolila nazvat DÁKINÍ. Jsem naplněna pocitem vnitřního blaha a upřímné radosti, protože se našemu centru podařilo naplnit původní ideu – vzniklo laskyplné, hojivé a všepřijímající místo podpory a vzájemnosti.

Centrum je uzpůsobeno nejen pro hodiny jógy, ale také pro meditace, kurzy a semináře duchovního charakteru. Prostor je otevřen také jako nabídka pro Vaše vlastní aktivity obdobného charakteru, coby prostor k pronájmu. Pokud organizujete podobné akce ve svém zaměření, velmi ráda Vám poskytnu jakékoliv další informace k prostorám a tyto zprostředkuji ke vzájemné shodě.

A proč DÁKINÍ ? Tento sanskrtský název mne upoutal svým významem, a tak věřím, že výběrem tohoto jména a vložením jeho energie do prostoru podporujeme dobrotu a laskavost ve světě a v každém z nás...

"Dákiní"

- vrcholně zrealizovaná jogínka
- ženské zosobnění osvícené energie
- ženský energetický princip spojený s vědomostmi, inteligencí a moudrostí
- "ta, která kráčí Nebem"
- kompletní překonání ega a nevědomosti