Jóga


Slovo "judž", který stojí za základem slova "jóga", doslova znamená "SPOJENÍ". Je tedy spíše životní filosofií, nikoliv pouze fyzickým cvičením. Nicméně to, k čemu nás praktikování ásan (jógových pozic) může dovést, je právě propojení s Univerzem = s energií, která dalece přesahuje naše lidské já tak, jak ho běžně chápeme.

Za nejstarší zmínky o józe se považují posvátné hinduistické knihy, Bhagavad Gíta (Zpěv Vznešeného) a Patandžaliho Jóga Sútry (jogové poučky) - cca 200-300 př.n.l.

V Bhagavad Gítě je jóga rozšířena na několik cest:
- bhaktijóga (jóga lásky a oddanosti),
- karmajóga (jóga nesobeckých činů),
- džňánajóga (jóga poznání).

Patandžali je považován za zakladatele jógy, nicméně jeho výklad jógy vychází právě z Gíty. Rozeznává osmistupňovou jógu - Radžajógu, jejíž součástí je:
- jama (nenásilí, nelhaní, nekradení, nelpění, umírněnost)
- nijama (čistota, spokojenost, sebekázeň, sebepoznávání, odevzdání se Vyšší Síle) - ovládání ega,
- ásana (ovládání těla),
- pránájáma (ovládání dechu),
- pratjáhára (ovládání smyslů),
- dhárana (ovládání mysli),
- dhjána (meditace),
- samádhi (osvícení, prozření).

PRŮBĚH HODINY:
Satsang ("být spolu v pravdě") - úvodní sdílení na vybraná témata probíhá u čaje na pódiu 1.místnosti (cca 15min). Bývá střídán s teorií (ásana, dech, pozornost atd.)

Meditace - krátké zklidnění pro naladění na své nitro.

Průpravné cviky.

Súrja Namaskár - pozdrav Slunci ve variantách - základ fyzického praktikování ásany; dochází při něm k nabuzení prány = energie.

Ásana - přechod na výdrž v ásaně.

Pránájáma - dechová cvičení.

Relaxace - tělo i vědomí mají šanci integrovat vše prožité.

Na svých hodinách bych vám ráda nabídla především pohodu, odlehčení mysli, radost ze cvičení a šanci zachytit svou vlastní hloubku. A právě k tomu nám jóga dopomáhá zklidněním myšlenek a vědomým procítěním vlastního těla v souladu s vědomým dechem, kdy se můžeme dostat až do stavu meditace za pohybu.

DÁKINÍ - Centrum jógy a meditací