Individuální terapeutická sezení


Každý, kdo pracuje s lidmi, má své specifikum. Někteří mají dar léčit rukama, jiní předpovídají budoucnost. Mojí devizou je ROZŠIŘOVAT VĚDOMÍ. Přiblížit klientovi danou situaci/nemoc/vztah tak, aby ji mohl lépe pochopit z duchovního pohledu.

Co tedy společně můžeme řešit? Téměř jakoukoliv oblast Vašeho života, do které chcete nahlédnout z hlediska kauzality = tedy příčinných souvislostí. Ve spojitosti se mnou tedy nejde o věštění budoucnosti ani o léčení těla, ale o odhalení příčin toho, co způsobilo náš nynější stav, a o touhu najít způsob, jak situaci přenastavit osobní změnou - a to především ve způsobu uvažování k dané věci a s ní souvisejících událostí.

K této práci využívám:
- schopnosti vhledu, který někdy rozšiřuji optikou tarotových karet
- práci s energií, ke které někdy využívám siderické kyvadlo jako fyzického hybatele energetického toku
- dar slova, který je tím, co mi bylo propůjčeno jako síla ovlivňující podvědomé struktury naší mysli; skrze vyladění na Zdroj překládám do slov informace, které čtu z informačního pole
- několika málo technik koučování jako je např. gestalt terapie

Díky těmto schopnostem poskytuji vhled do situace, který napomáhá rozšiřovat vědomí daného člověka. Jsem schopna dát situaci klienta do širších souvislostí, a tím mu napomoct pochopit podstatu toho, proč mu do života situace vstoupila.

CENA: 90min 800,- kč
KDE: Čehovice 69, okr. Prostějov


Video pojednává o tom, jakým způsobem používám dar jasnocítění při své práci. Naleznete v něm také návod, jak v sobě tento cit můžete rozpoznat a jakým vyšším principům podléhá.


Shlédněte video a možný návod, jak pracovat s energiemi v každodenním životě. Pojednává o tom, jak vpustit zcela přirozeně vyšší síly do své reality a jak s nimi zacházet tak, aby se náš život utvářel ke skutečné spokojenosti a naplnění pramenících z hloubi našeho nitra.

Pokud vás videa zaujala, staňte se odběrateli youtube kanálu DÁKINÍ JÓGA a dostávejte videa zdarma.

Zpět na úvod