Provozní upozornění


Ráda bych vás informovala o jakémsi "provozním řádu" jógacentra Dákiní, který sestává pouze v žádosti o VČASNÝ příchod na lekci (nejdříve však 15 min před). Pozdější příchod vyrušuje počáteční meditaci. Navíc upozorňuji na fakt, že v zájmu zabezpečení vašich osobních věcí bude centrum po zahájení hodiny uzamknuto, a do centra se již nedostanete ani na zvonek. Věřím, že chápete tato opatření, jejichž respektováním projevujeme úctu a toleranci jeden k druhému.

Dákiní je specifické svojí energií, která je nastavená na SDÍLENÍ A PODPORU. V tomto duchu je před hodinou na pódiu podáván čaj, kde trávíme krátké sdílení (cca 10min). Toto zastavení se Vás neokrádá o cvičební čas, ale slouží k uvědomnění si změny prostředí, k zasazení se do času a prostoru, který sdílíme, k otevření se a naladění.

Na hodinu si berte kromě vhodného cvičebního oblečení také svoji jogamatku; v Dákiní je cca 8 ks na zapůjčení pro případ zapomenutí nebo pro návštěvníky, kteří si přijdou lekci pouze vyzkoušet.

Před cvičením dodržujte 2 hodiny nejíst, pouze lehká svačinka (ovoce, zelenina) max. 30 min před. Po cvičení se doporučuje jíst opět cca po půl hodině. Doporučuji nepoužívat antiperspiranty - tělo se cvičením detoxikuje, použitím těchto přípravků proces znesnadníte. Upozorňuji, že Dákiní NENÍ VYBAVENO SPRCHOU.

Zpět na úvod